BAANSOLAR CELL CO., LTD TEL.099-2891-656
Sale!

Inverter Solar Pump Model 2HP

฿10,000.00 ฿9,500.00

Inverter Solar Pump Model IVNV ND1-002-S 2HP

Inverter Solar Pump 2HP 8A เป็นระบบไฮบริด (Hybrid) รับไฟเข้าได้ทั้งระบบไฟ 220V 1Phase ใช้งานได้กับปั๊ม ไฟบ้านได้หลากหลายรูปแบบ โดยรับตรงจากแผงโซล่าเซลล์ไม่ต้องมีแบตเตอรี่ และมีระบบป้องกันเครื่องสูบน้ำแห้ง Dry Run มีระบบ Maximum Power Point Tracking หาความเร็วที่เหมาะสมที่ปั๊มควรทำงานโดยสัมพันธ์กับปริมาณความเข้มของแสงแดด

SKU: IVNV 2HP8A Category:

Description

Inverter Solar Pump สามารถเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจาก 220V 1 Phase เป็น 220V 3 Phase เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้ามาให้กับมอเตอร์ หรือเปลี่ยนพลังงานไฟ DC จากแผงโซล่าเซลล์ เป็นพลัังงานไฟ AC ใช้ได้กับเครื่องสูบน้ำบาดาล ปั๊มหอยโข่ง ปั๊มสูบน้ำพญานาค

  • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ AC ตั้งแต่ 170-230V
  • ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ DC ตั้งแต่ 240-400V
  • สามารถแสดค่าแรงดันไฟฟ้าเข้า VDC เป็น VAC และแสดงค่าความถี่ เฮิรตซ์ (Hz)ของมอเตอร์ได้
  • มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (A) Overload Current และป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรมอเตอร์ Output Short Circuit โดยอัตโนมัติ
  • มีระบบป้องกันเครื่องสูบน้ำแห้ง Dry Run
  • สามารถปรับความเร็วรอบของมอเตอร์อัตโนมัติตามแรงดันไฟจากแสงอาทิตย์