•  การให้บริการด้านการรับประกันงานรับเหมาติดตั้งครบระบบทั้งแบบบนพื้นดิน (Solar Farm ) และแบบหลังคา
(Solar Rooftop) ดังนี้

   1. แผงโซล่าเซลล์รับประกัน  10 ปี
   2. อินเวอร์เตอร์  รับประกัน  5 ปี 
   3. งานติดตั้ง รับประกัน  2 ปี
      yesyesyes
•  การรับประกันภัยการก่อสร้าง  All Risk Insurance 

•  ด้านผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์  รับประกันตามรายละเอียดแนบท้ายของแต่ละสินค้า